EWB - Run4Nepal

17 -23 May, 2021

50 kr

Join Run4Nepal, a virtual running race by logging your running or walking for a distance of 4km during the period of May 17th to May 23rd, 2021 and support the Engineers Without Borders Nepal Project!

Event ended!

Categories: ,

Share on your Social Media Channel

EWB KTH is organizing an event called Run4Nepal which will be a virtual running race taking place from May 17th to May 23rd, 2021.  Here participants can buy their place for a price of 50kr and they can do it anywhere they want by either running or walking for a distance of 4km. They just need to log their running or walking activities during the race period with GPS using the paceUP! app or a Garmin watch.
We are excited to partner up with Nocco, Pressbyrån, The Coffice and  Let's Create who will be among the sponsors for this event, giving out prizes to the top 10 as well as randomly to other participants. All the proceedings from this event will go to the Nepal Project.
Participants placed on the top 10 list after the event please contact: finance.kth@ewb-swe.org

 

About Nepal Project.

There is a need for an emergency water supply system for residents in the Terai region of Nepal who are affected by flooding every year. The people in the proposed project area (Sunsari, Nepal) who are living close to the river are forced to abandon their houses and move to higher locations on temporary shelter to be safe from flood during monsoon. This is a repetitive problem as the monsoon season is a period of nearly 3 months following the summer. During the time in the temporary shelter and immediately after returning back to their original home after the flood has receded, the people face the scarcity of clean drinking water as the major source of water (groundwater/tube well) is contaminated due to flood inundation. This project recognizes the problem and aims on addressing it by constructing an elevated tank on the area which will be the only source of freshwater during monsoon season and immediately after the monsoon season.

Villkor för deltagande

Din anmälan och ditt deltagande

 • Din anmälan är bindande när betalning är genomförd. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Betald anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Det är inte tillåtet att delta i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Vid inställt lopp återbetalas inte anmälningsavgiften.

Hantering av personuppgifter

Alla deltagare ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Vi följer dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten. Godkänner du inte vår integritetspolicy nedan kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Här följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter som du lämnar från dig som deltagare.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?

Vi samlar in följande personuppgifter från dig;

 • Namn
 • E-postadress
 • Betalningsinformation.

Personuppgifterna samlas in för att:

 • Du ska kunna delta i våra lopp.
 • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
 • Vi ska kunna kontakta dig före, under och efter loppet.

Grunderna för insamling av personuppgifterna är berättigat intresse, intresseavvägning, fullföljande av köpeavtal och allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att förse ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt deltagande och för att kunna tillgodose vårt intresse för att kunna marknadsföra våra evenemang och tjänster.

Vilka får ta del av mina personuppgifter?

Sigtunarännet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdes-avtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?

 • Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig, exempelvis nyhetsbrev.
 • Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss.
 • Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade.
 • För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen
 • Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera; för att kunna delta i något av våra lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de av Sigtunarännet arrangerade lopp du tidigare deltagit i.

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår Integritetspolicy. Detta eftersom vi utvecklar våra lopp, evenemang och alltså behöver ha en Integritetspolicy som överensstämmer med nya lopp, evenemang. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av Integritetspolicyn meddelas på denna sida.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordningen bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även lämna klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

Kontakta oss

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon epost info@sigtunarannet.se.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “EWB - Run4Nepal”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Participants also purchased...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram