Sigtunarännet 2021

13 -21 februari, 2021

300 kr

Time to book Sigtunarännet 2021.
This year we offer Sigtunarännet for just over a week!

Event ended!

Category:

Share on your Social Media Channel

På grund av Coronapandemin erbjuder vi i år Sigtunarännet under en dryg vecka i perioden 13-21 februari. För att registrera dig laddar du själv ned en appen PaceUP på din mobil och registrerar dig. Sen startar du tidtagningen när du är på plats i Sigtuna. Tidtagningen kan du antingen slå på direkt i paceUP! eller koppla ihop paceUP! med Garmin Connect och registrera via din Garmin-klocka.

Efter att du fullföljt ditt lopp skickar vi en miljöanpassad medalj, en mössa och ett sittunderlag till din angivna adress. Du kan välja mellan att köra fulldistans (50 km) eller halvdistans (25 km). Anmälningsavgiften har vi reducerat till 300 kr och då ingår medaljen, mössan och sittunderlaget.

VIKTIGT: Observera att du åker Sigtunarännet helt på egen risk. Det finns inga funktionärer längs banan och Sigtunarännet tar inget ansvar för att isen längs banan. Åk alltid i sällskap och med full säkerhetsutrustning. Isen kontrolleras INTE dagligen och det kan förstås uppstå råkar, sprickor och andra faror under då banan är öppen. Ta det försiktigt.

Villkor för deltagande i Sigtunarännet

All åkning sker på egen risk

På grund av Coronapandemin är Sigtunarännets lopp 2021 inställt. Däremot erbjuder vi alla själva ta åka runt banan vid eget valt tillfälle. Det kommer inte finnas några funktionärer och isen kontrolleras inte med samma regelbundenhet som tidigare. All åkning sker på egen risk. Vi uppmanar alla att åka med full säkerhetsutrustning såsom isdubbar, kastlina, ispik och en ryggsäck med klädombyte i en vattentät påse. Dessutom uppmanar vi samtliga att åka i sällskap om 3-8 personer och hålla avstånd för att minska risken för smittspridning av Corona.

Din anmälan och ditt deltagande

 • Din anmälan är bindande när betalning är genomförd. Ångerrätten gäller inte vid köp av idrottsevenemang. Betald anmälningsavgift återbetalas inte.
 • Du kan inte flytta fram din anmälan till kommande år.
 • Det är inte tillåtet att delta i våra lopp i någon annans namn.
 • Allt deltagande i våra lopp sker på egen risk.
 • Vi ersätter inte förlust eller skada på egendom.
 • Vid inställt lopp återbetalas inte anmälningsavgiften.

Hantering av personuppgifter

Alla deltagare i Sigtunarännet ska känna sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Sigtunarännet följer dataskyddsförordningens lagar och regler för att skydda den personliga integriteten. Godkänner du inte vår integritetspolicy nedan kan du tyvärr inte delta i våra lopp.

Här följer en beskrivning av hur Sigtunarännet behandlar dina personuppgifter. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift kan vara ditt namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, nationstillhörighet eller en bild. Tillsammans eller enskilt bildar dessa en personuppgift.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och sparar de personuppgifter som du lämnar från dig som deltagare och de bilder som tas av våra anlitade fotografer.

Vilka personuppgifter och register behandlar vi och varför?

Vi samlar in följande personuppgifter från dig;

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Nationstillhörighet
 • Tidtagning
 • Bilder
 • Filmer
 • Betalningsinformation.

Personuppgifterna samlas in för att:

 • Du ska kunna delta i våra lopp och för att Sigtunarännet ska kunna koppla dina registrerade tider till just dig.
 • Vi ska kunna säkerställa att du har anmält dig och betalat din startplats.
 • Vi ska kunna kontakta dig eller någon anhörig före, under och efter loppet.
 • Vi ska kunna erbjuda personlig service med bl.a. fotografering, filmning, resultat och försäkring.
 • Nationstillhörighet samlas in för att vi ska kunna urskilja vilka som behöver fylla i svenskt personnummer, samt för att kunna föra statistik över antal deltagande länder.
 • Könstillhörighet samlas in för att vi har olika klasser för kvinnor och män.

Grunderna för insamling av personuppgifterna är berättigat intresse, intresseavvägning, fullföljande av köpeavtal och allmänt intresse. Behandlingen är nödvändig för att förse ditt och vårt intresse av att hantera och administrera ditt deltagande och för att kunna tillgodose vårt intresse för att kunna marknadsföra våra evenemang och tjänster.

Vilka får ta del av mina personuppgifter?

För att tillhandahålla dig som deltagare nyhetsbrev, fotografering, filmer, erbjudanden, försäkring samt göra din tidsregistrering sökbar, använder vi oss av underleverantörer. Sigtunarännet är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vilket betyder att vi tecknar personuppgiftsbiträdes-avtal med våra underleverantörer. I avtalet specificeras hur de får behandla dina personuppgifter. De har inte rätt att sprida uppgifterna och ska radera dem när de inte längre behövs för uppdraget.

Hur länge sparas mina personuppgifter och vad har jag för rättigheter?

 • Dina personuppgifter sparas av oss under den tid som du är deltagare hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla våra tjänster till dig, exempelvis nyhetsbrev, sökbarhet och fotografering.
 • Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som behandlas av oss.
 • Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade.
 • För dataportabilitet och begränsning av personuppgifter enligt artikel 13.2 i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) läs mer på Datainspektionen
 • Du har rätt att när som helst få dina personuppgifter raderade. Notera; för att kunna delta i något av våra lopp behöver vi spara dina personuppgifter. Raderar vi dina personuppgifter försvinner också historiken från de av Sigtunarännet arrangerade lopp du tidigare deltagit i.

Sökbarhet

Sigtunarännet offentliggör följande uppgifter om dig: Namn, ort, företag/förening, nationstillhörighet och startnummer. Du hamnar då i vårt sökbarhetsregister.

Fotografering och filmning

Sigtunarännets partners fotograferar och filmar dig som deltagare under loppen. Efter loppen offentliggörs bilder och filmer på vår hemsida, annonser, sociala medier och du kommer vara sökbar via ditt startnummer. Du hamnar då i vårt fotograferings- och filmregister.

Nyhetsbrev

Sigtunarännet skickar nyhetsbrev med information och erbjudanden till dig ca 8 gånger/år. Du hamnar då i vårt register för nyhetsbrev. Personuppgifterna kommer INTE att lämnas ut till Sigtunarännets sponsorer utan eventuella erbjudanden skickas ut genom Sigtunarännets nyhetsbrev.

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Vi på Sigtunarännet förbehåller oss rätten att uppdatera vår Integritetspolicy. Detta eftersom vi utvecklar våra lopp, evenemang, tjänster och produkter och alltså behöver ha en Integritetspolicy som överensstämmer med nya lopp, evenemang, tjänster och produkter. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av Integritetspolicyn meddelas på denna sida.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordningen bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även lämna klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se

Kontakta oss

Vid frågor om personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 073-638 16 20 eller epost info@sigtunarannet.se.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sigtunarännet 2021”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Participants also purchased...

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram